Brejking nius - wyniki!

  Miało być łatwiej i szybciej ze SportIdentami, ale sami sobie zrobiliśmy dobrze - bo 13 zadań specjalnych i rozbudowany taryfikator kar skutecznie opóźnia wrzucanie wyników. Takich już uwzględniających i czas i punkty...

  No - ale są. Nawet już dłuższy czas, w związku z tym obecnie przyjmowane są przy stoliku biura zawodów delegacje kolejnych zespołów, które targują się - na ogół skutecznie - o kolejne punkty do zaliczenia albo kary do wyjaśnienia.

 Wszystko to w atmosferze wzajemnego zrozumienia, jak to przed wyborami. No bo przecież jutro znowu sobie zrobimy dobrze - wszyscy. Nie tylko ci startujący w Rajdzie, choć ci - niewątpliwie - najbardziej.

  Zatem, gdyby ktoś sobie chciał wyniki sprawdzić, to zapraszamy do stosownej zakładki, czyli - TU.